Psychoterapia jest formą leczenia, pomocy, polegającą na rozmowie.

Psychoterapia może pomóc uporać się z cierpieniem, przejść trudne chwile, może pomóc lepiej zrozumieć siebie i innych ludzi, odzyskać wiarę we własne siły, własne możliwości i odzyskać wrodzoną kreatywność.

Psychoterapia  może być również pomocna w leczeniu poważnych zaburzeń takich jak depresja, zaburzenia jedzenia, fobie.

Psychoterapia jest skierowana do każdego, kto chciałby coś zmienić w swoim życiu:

  • do osób które przeżywają coś bardzo trudnego, rozstanie, śmierć bliskiej osoby,
  • do osób które straciły radość i sens życia, odczuwają pustkę,
  • do osób które ciągle się boją i martwią, mają problemy z jedzeniem, ze spaniem,
  • do osób przeżywających dolegliwości, które są wykluczane przez badania medyczne,
  • do osób którym z niewiadomych powodów ciągle zdarzają się te same, nieprzyjemne sytuacje (tj. konflikty z szefem, porzucenia przez bliskie osoby, odrzucenie przez grupę zawodową).

 

Zwykle spotkania odbywają się raz w tygodniu, trwają 50 minut.

Na ich początku omawiany jest cel i zasady obowiązujące podczas terapii.

Podstawową zasadą jest szczerość. Terapeuta zachęca osobę podejmująca terapię do wypowiadania wszystkich myśli, skojarzeń, nazywania pojawiających się emocji. Daje to możliwość przyglądania się sobie.

Szczerość pozwala zobaczyć  swoje obawy i pragnienia. Zwykle cierpienie powstaje gdy nie dostajemy tego czego chcemy, lub dostajemy to czego nie chcemy… Odpowiedzenie sobie na pytanie czego naprawdę chcę bywa nieraz pierwszym krokiem do tego, by dokonywać w życiu wyborów, które dają szansę na przeżywanie szczęścia.

Kolejną ważną zasadą jest zaangażowanie. Skuteczność psychoterapii zależy od zaangażowania obu stron osoby zgłaszającej się na terapię i psychoterapeuty.

Psychoterapia nie polega na dawaniu rad i rozwiązań przez terapeutę, jest bardzo uważnym towarzyszeniem osobie zgłaszającej się na terapię w trudnych przeżyciach, pomaga w rozumieniu siebie, odkrywaniu osobistego wpływu na swoje życie, pomaga znaleźć zupełnie nowe rozwiązania problemów.

Bardzo ważną zasadą jest dyskrecja. Terapeutę obowiązuje kodeks etyczny, a co za tym idzie obowiązek dotrzymania tajemnicy zawodowej.

 

W zależności od celu, terapia trwa od kilku sesji do kilku lat.