O mnie - Katarzyna Kaźmierczak-Przybyła

Celem mojej pracy jest niesienie pomocy ludziom w rozwiązywaniu problemów, pokonywaniu kryzysów, wspieranie w rozwijaniu zasobów i możliwości, w realizacji marzeń i życiowych planów oraz w budowaniu zdrowych, satysfakcjonujących relacji.

Terapię traktuję jako uzdrawiające spotkanie, w którym terapeuta empatycznie towarzyszy klientowi w zmniejszaniu cierpienia, pokonywaniu problemów i traum, domykaniu różnych życiowych sytuacji. Terapia pomaga w zrozumieniu siebie i innych. Wierzę w to, że każdy człowiek posiada ogromne zasoby i potencjał do pokonywania trudności i kreowania szczęśliwego życia.

W swojej pracy kieruję się empatią, troską o klienta , uczciwością i dyskrecją.

Jestem magistrem sztuki, ukończyłam socjoterapię w Instytucie Gestalt w Krakowie oraz czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej Andrzeja Szulca w Krakowie. Edukacja w IT i EP oparta była na „metodzie fenomenologicznej, dzięki której do podstawowego kierunku Gestalt w sposób harmonijny zostały włączone elementy kierunków: psychodynamicznego i systemowego”.

Ukończyłam również całościowy, czteroletni kurs psychoterapii organizowany przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii, akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Brałam udział w szkoleniach w Instytucie Ericksonowskim:  „Rzucone ziarno”- praca z bajką i metaforą oraz „Piękny umysł i jego cień”- psychoterapia osób chorujących na schizofrenię.

Kilkakrotnie uczestniczyłam w „Biennale - Terapia i teatr” w Łodzi, oraz w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących dramy i arteterapii, między innymi w Schleswig- Holstein w Niemczech.

Jestem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne trenerem I i II stopnia (nr rekomendacji I/200 oraz II 4310).

Prowadziłam Ośrodek Społecznej Aktywności dla osób zaburzonych psychicznie. Współpracuję z Domem Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, z Polkowickim Centrum Usług Medycznych oraz z Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Działam w Stowarzyszeniu Inicjatyw Twórczych, w którym realizuję liczne projekty terapeutyczne, integracyjne, psychoedukacyjne i kulturalne.

  

Współpracuję i polecam: